Objavljeno

Pravilno ostrenje verige motorne žage

ostrenje verige motorne žage

Življenjska doba žage je odvisna od več dejavnikov. Med najpomembnejšimi je pravilno ostrenje verige motorne žage. Bistveno je, da žagamo z izpravno in pravilno nabrušeno verigo, saj se v primeru žaganja s topo verigo žaga pregreva in se ji s tem krajša življenjska doba. 

Motorna žaga je bistven del opreme vsakega poklicnega gozdarja ali lastnika gozda. Za pravilno upravljanje z njo je dobro opraviti usposabljanja, v okviru katerih se naučimo pravilno rokovati z žago in tudi, kako jo pravilno vzdrževati. Ste že kdaj sami brusili verigo motorne žage, pa se vam zdi, da ni delala, kot bi morala? Ali pa bi radi to opravili in ne veste točno, kako se lotiti? Preverite naše nasvete in si naostrite motorno žago kot pravi profesionalni gozdar. 

Kako izbrati vrsto verige glede na ostrino? 

Glede na ostrino ločimo ostro in pol-ostro verigo. Enoznačnega odgovora na vprašanje, katero izbrati, ni. Vseeno pa se boste lažje odločili, če pojasnimo, v čem se razlikujejo. Zaradi večje ostrine ostre verige prej otopijo, medtem ko je pol-ostra “trpežnejša”. Po drugi strani pa lahko z ostro verigo dosegate boljši učinek žaganja kot s pol-ostro. Zato je najprej potrebno premisliti, kako pogosto in intenzivno boste motorno žago uporabljali, pa tudi v kakšnem okolju boste žagali. Na primer za zahtevne razmere, kjer žagamo hlodovino, umazano s zemljo in peskom, je včasih dobro uporabiti tudi verige z zobmi WIDIA, ki jih brusimo na stroj s posebnim brusilnim kamnom. 

Pri ostrenju verige moramo uporabljati pravo orodje 

  • Verige za motorne žage ločimo glede na njihov korak, od katerega je odvisna tudi debelina pile, ki jo izberemo (glejte spodnjo preglednico).  
  • Poleg okrogle pile primernega premera boste potrebovali tudi ploščato pilo za zniževanje globinskih zob, ki določajo globino reza rezalnega zoba. 
  • Nenazadnje boste potrebovali še nastavke za brušenje pravilnega kota in nastavek za piljenje globinskih zob glede na trdoto lesa. 
Korak verige Premer okrogle pile 
1/4″ 4,0 mm 
.325” 4,8 mm 
3/8” 5,2 mm 
.404” 5,5 mm 
P, PM ali 3/8 Picco 4,0 mm 
14 Picco 3,2 mm 

Preden se lotimo ostrenja pile, izberemo ustrezen pribor in pripravimo delovno mesto 

  1. Zaradi morebitnih urezov je pri ostrenju verige priporočljivo uporabljati zaščitne rokavice. 
  1. Vedno uporabimo novo pilo, saj ima boljši oprijem in je manjša možnost zdrsa ter ureza pri samem ostrenju. Če je nimate pri roki, lahko v naši prodajalni najdete pile različnih premerov znanega proizvajalca Vallrobe
  1. Žago vpnemo v delavniški primež ali katerokoli držalo, ki prepreči premikanje žage pri delu. 
  1. Brusimo vedno z odprte strani zoba proti zaprti. 
  1. Ko zbrusimo vse rezalne zobe, preverimo še globinske in jih po potrebi zmanjšamo. Pomagamo si s šablono, ki se prisloni na rezalni zob in nam določi višino globinskega zoba. Pazite! Če globinski zobje niso pravilno zbrušeni, nam bo pri delu žago treslo ali vleklo v stran. 
  1. Poskrbeti je potrebno tudi, da na meču ni nobenih robov, ki lahko nastanejo z obrabo. Te lahko odbrusimo s ploščato pilo, ki jo uporabljamo za globinske zobe. 

Pravilno ostrenje verige motorne žage je odvisno tudi od trdote lesa 

Velikost pravilnega kota ostrenja znaša med 30 in 35 stopinjami. Pri odločitvi, v katero smer bomo šli, pa moramo vedeti, da večji kot naredimo, bolj bo verigo “vleklo” v les. Za žaganje iglavcev in listavcev, ki imajo mehkejši les, lahko naredimo malo večji kot (33–35°), medtem ko pri listavcih z večjo trdoto lesa malo manjšega (32°). Prav tako lahko globinske zobe pri mehkejšem lesu bolj znižamo kot pa pri trdem lesu. Še en nasvet za enakomerno nabrušeno verigo: Ko boste nabrusili prvi zob, si ga označite, da boste lažje ponovili enako obliko na naslednjem ter enotno nabrusili celotno verigo. 

Avtor nasveta je naš prodajni svetovalec Aleksander Bobovnik, ki se poleg upravljanja domačega gozda redno udeležuje tekmovanj lastnikov gozdov in ima opravljene vsa potrebna usposabljanja za varno ter učinkovito rokovanje z motorno žago. Za več informacij, nasvet ali kar brušenje verige, se lahko vedno lahko oglasite v Prodajalni Uniforest, kjer vam bo verigo nabrusil izkušen serviser.