Objavljeno

Projekt postavitve sončne elektrarne na strehi podjetja uspešno zaključen

Projekt postavitve sončne elektrarne na strehi podjetja uspešno zaključen

Podjetje Pan Tim, d. o. o., je uspešno zaključilo projekt nakupa in postavitve sončne elektrarne na strehi zgradbe, v kateri deluje tudi prodajalna Uniforest Latkova vas. Naložba je bila sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in Ministrstva za infrastrukturo.

Trajnostna prihodnost je v naših rokah

V podjetju smo se odločili za postavitev fotonapetostne elektrarne na strešine. Gre za okoljsko prijazno rešitev brez ogljične tehnologije, ki bo prispevala k izpolnjevanju okolijskih zahtev na področju vključevanja obnovljivih virov energije v energetsko strukturo. Obenem smo dosegli cilj smotrne uporabe razpoložljivih površin strešin na objektu. Investiranje v energetski objekt, ki je v 80 % slovenskega izvora – s slovenskim znanjem, z opremo in delom ima tudi pozitivne gospodarsko socialne vplive na družbo. S postavitvijo in priklopom fotonapetostne elektrarne na interno in javno omrežje smo tako dosegli cilje po bolj trajnostnem strateškem razvoju poslovanja.

nakup in postavitev sončne elektrarne pantim kohezijski sklad